Ambulante begeleiding

Begeleiding is pas goed, wanneer de mens centraal staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de cliënt wordt er gekeken waar er een knelpunt zit of een hulpvraag ligt. Iemand kan begeleiding nodig zijn bij het structureren van het huishouden maar, onze hulpverleners kunnen ook mee gaan naar de arts of specialist.
Tijdens het eerste gesprek zullen de hulpvragen geïnventariseerd en besproken worden. Hierbij staan wensen, behoeften en kwaliteiten van de cliënt centraal.

Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld om een knelpunt of hulpvraag op te lossen of te verminderen.

 

Begeleiding kan breed worden ingezet; soms is het nodig om te bemiddelen tussen cliënt en instantie maar een hulpverlener is er ook voor andere knelpunten.
Denk hierbij aan problemen op het gebied van werk & inkomen, school, sociaal netwerk, ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, overlijden of ziekte.

 

Uitgangspunten bij begeleiding van de Zorgerije:

-Behoud van zelf regie

-Stimuleren van zelfredzaamheid

-Altijd een hulpverlener beschikbaar, bij noodgevallen ook na kantoortijden en in het weekend

-Niet het probleem staat centraal, de weg naar de oplossing wel

-Professionals met ruime kennis en ervaring