Wet Langdurige zorg - GGZ

Wat houdt WLz in en waar kan ik terecht?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg. (bron: rijksoverheid.nl)

 

WLz- GGZ

Vanaf 1 januari 2021 is het voor mensen met een psychische stoornis/aandoening vanaf 18 jaar mogelijk om zorg krijgen vanuit de WLz. U kunt een beroep doen op de WLz wanneer u behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uurs zorg in de nabijheid. Denk hierbij aan individuele begeleiding, dagbesteding maar, ook huishoudelijke hulp en verblijf.
Binnen de WLz kennen we twee soorten zorg: Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT). Bij zorg vanuit het VPT ontvangt u alle zorg van één zorgaanbieder. Bij MPT heeft u de mogelijkheid om van verschillende zorgaanbieders zorg te ontvangen.

CIZ indicatie
Via het CIZ kunt u of uw zorgaanbieder een aanvraag doen voor een WLz-indicatie. Het CIZ beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een indicatie. Het CIZ neemt hier voor 6 weken de tijd om onderzoek te doen en tot een goed besluit te kunnen komen. Op de website van het CIZ kunt u meer informatie vinden.

 

WLz-GGZ zorg binnen de Zorgerije
Als zorgaanbieder zijn wij gecontracteerd door het zorgkantoor Zilveren Kruis voor de provincie Drenthe. Hier door kunnen wij zorg leveren in elke Drentse gemeente. Wij bieden het Modulair Pakket Thuis aan met de onderdelen individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.
Let op: Alleen wanneer u een WLz indicatie heeft voor GGZ of VG kunt u bij ons terecht. In enkele gevallen is het ook mogelijk om met een WLz-VVT indicatie zorg van ons de ontvangen.

 

Wanneer u meer wilt weten over de WLz zorg in Drenthe, kunt u contact opnemen met zorgkantoor Zilveren Kruis.