Doelgroepen binnen de Zorgerije

Ambulante begeleiding

Wij bieden voornamelijk ambulante begeleiding aan mensen met psychische problemen of een psychiatrische achtergrond.

Ook mensen met een dubbeldiagnose, licht verstandelijke beperking, verslavingsproblemen of schulden kunnen bij ons terecht.

 

Binnen ons team hebben wij expertise op het gebied van DIS (dissociatieve identiteitsstoornis).

 

Uitsluitingscriteria:
-Onder de 18 jaar bieden wij geen begeleiding. (Jeugdwet)

-Actieve verslaving en niet bereid er aan te werken

-Agressie problematiek en niet bereid er aan te werken

 

Dagbesteding de Turferije

Onze dagbesteding is gericht op mensen met psychische problemen of een psychiatrische achtergrond. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen bij ons dagbesteding volgen.

 

 

 

Uitsluitingscriteria:

-Onder de 18 jaar bieden wij geen dagbesteding. (Jeugdwet)

-Een ernstig lichamelijke beperking hebben.

-Ernstige agressie problematiek en niet begeleidbaar hier in.

-Onder invloed van verdovende middelen dagbesteding willen volgen