Klachten

 

de Zorgerije vindt het belangrijk dat een ieder naar tevredenheid wordt geholpen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de begeleiding, de afhandeling of de verwerking van gegevens, de persoonlijke contacten etc., kunt u een klacht indienen. Klachten zijn er namelijk om opgelost te worden, om van te leren en om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht, dan gaan wij hier samen een oplossing voor zoeken.

U kunt dan gebruik maken van het contactformulier op onze website, ons vragen om u een klachtenformulier toe te sturen of een e-mail sturen naar info@dezorgerije.nl
Vermeld in het contactformulier of een e-mail de volgende gegevens:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die belangrijk zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

 

Wij streven er naar om uw klacht binnen 24 uur te beantwoorden waarbij wij u informeren over dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is.

Binnen twee weken informeren wij u over:
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Er volgt daarna altijd een gesprek of uw klacht naar tevredenheid is opgelost.

 

Bezwaarmogelijkheden
Bent u na het gesprek niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is behandeld? Vind u dat uw klacht niet voldoende is opgelost? Dan kunt u alsnog terecht bij onze klachtenfunctionaris, Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u schriftelijk het probleem of de klacht voorleggen.

 

Vertrouwenspersoon

U kunt uw klacht ook kenbaar maken bij onze vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en neemt niet deel aan de levering van zorg of bedrijfsprocessen binnen de Zorgerije. Wanneer u met de vertrouwenspersoon in contact wilt komen, dan kunt u ons om de contact gegevens vragen.

 

Klachtenportaal Zorg

Wilt u uw klacht niet met ons of de vertrouwenspersoon bespreken maar liever meteen met een onafhankelijke organisatie?

Dan kunt u zich wenden tot Klachtenportaal Zorg, waar wij bij aangesloten zijn. De klachtenfunctionaris behandeld alleen klachten over zorg (zorgplannen, bejegening e.d.) wanneer u bij ons in zorg bent.

 

Postadres
“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

0228-322205