Kwaliteit van zorg

Alles over de kwaliteit van onze dienst verlening

Wanneer het gaat over alles wat met zorg, begeleiding en ondersteuning te maken heeft, moet het gewoon goed zijn. Hoogwaardige kwaliteit van al onze diensten is een belangrijk onderdeel van onze visie.

 

 

 

Gedragscode:

Hierin hebben wij verwoord wat wij belangrijke omgangsregels vinden. Deze gelden voor cliënten, medewerkers en onze ketenpartners. De gedragscode is daarnaast een hulpmiddel om te blijven denken aan datgene dat wij belangrijk vinden: cliënten die tevreden zijn over de dienstverlening en medewerkers die plezier hebben in het werk.

 

Privacyreglement:

de Zorgerije vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie van zowel cliënten als medewerkers. Als toevoeging op dit reglement is het vanzelfsprekend dat al onze medewerkers beroepsgeheim hebben en dit niet dienen te schenden.

 

Algemene voorwaarden:

Hierin leest u de algemene voorwaarden van de Zorgerije.

 

Algemene voorwaarden voor de cliënt
Hierin leest u de algemene voorwaarden van de Zorgerije die voor cliënten belangrijk zijn.

 

Alle bovenstaande documenten liggen ter inzage op ons kantoor. Desgewenst kunnen wij u deze toesturen tegen een geringe vergoeding.

 

Cliënt tevredenheidsonderzoek:

Elk halfjaar houden wij onder de cliënten een tevredenheidsonderzoek. Op deze manier kunnen wij toetsen of wij nog steeds doen waar we voor staan: Hoogwaardige ondersteuning bieden.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om onze dienstverlening nog scherper en vollediger te kunnen inzetten.

 

HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
Voor het onderdeel ambulante begeleiding heeft de Zorgerije het HKZ keurmerk. Hiermee laat de Zorgerije zien dat de kwaliteit binnen de organisatie op orde is en dat wij ons onderschrijven aan de strenge normen volgens het HKZ principe.

Elk jaar vind er een audit plaats om te controleren dat de HKZ normen worden nageleefd en toegepast binnen de Zorgerije.
De dagbesteding is nog niet gecertificeerd maar ook hier wordt wel gewerkt volgens de normen van HKZ.

 

Meer weten over HKZ? https://www.dekra-certification.nl/nl/normen/uitgelicht/hkz-norm-voor-kleine-organisaties