Zorgmonitoring

In een ongedwongen sfeer kijken hoe het met u gaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg monitoring is een ondersteunende dienst die valt onder ambulante zorg.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig wonen en behoefte hebben aan een contactmoment gedurende de dag of wekelijks.

Onze zorgmonitoring biedt ook uitkomst aan familie en mantelzorgers van de zorgbehoevende cliënt wanneer zij, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen kijken hoe het gaat.

 

Wij komen, afhankelijk van de afspraak met de familie , en behoefte van de cliënt, een aantal keren per dag langs.Tijdens dit bezoek registeren wij allerlei zaken, houden een gesprek met de cliënt en vervolgens wordt het vastgelegd in de rapportage map. Zaken die direct aandachtig nodig hebben worden gelijk indien mogelijk uitgevoerd.

Ook kan de Zorgerije het contact onderhouden met instanties die bij de cliënt over de vloer komen,  zoals een thuiszorg organisatie die zorg levert , zoals het aantrekken van steunkousen, medicatie verstrekking of persoonlijke verzorging.

 

Bij afname van deze dienst,  is de zorg voor iemand altijd gewaarborgd. De situatie wordt goed in de gaten gehouden en vastgelegd middels rapportage.Bij de Zorgerije staat de cliënt voorop en het is vanzelfsprekend dat iemand de juiste zorg krijgt die er nodig is.

 

Bij problemen wordt direct contact met de familie/mantelzorger opgenomen en desgewenst kan direct [thuis]zorg ingezet worden.

 

Wij verzorgen zelf géén verpleegtechnische of medische handelingen!