Maatschappelijk werk

De verbinding tussen mens en maatschappij

Maatschappelijk werk kan breed worden ingezet; soms is het nodig om te bemiddelen tussen cliënt en instantie maar een maatschappelijk werker is er ook voor andere knelpunten.
Denk hierbij aan problemen op het gebied van werk & inkomen, school, sociaal netwerk, ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, overlijden of ziekte.

Wij helpen u waar dat nodig is, zolang het nodig is.